Skip to content

Wniosek w ramach programu 300 plus: złożony do końca sierpnia gwarantuje wypłatę do 30 września

Spis treści

Według najnowszych danych ZUS rodzice złożyli ok. 2,9 mln wniosków „Dobry Start”, obejmujących 4,1 mln dzieci. Prawo do tego świadczenia przysługuje około 4,4 mln dzieci. „Do tej pory kwota wypłaconych zasiłków przekroczyła 1 mld zł. Pomocą zostało objętych 3,7 mln dzieci” – mówi prezes ZUS. O Szkolny Pakiet Startowy możesz ubiegać się od 1 lipca do 30 listopada, ale złożenie wniosku do końca sierpnia gwarantuje korzyści nie później niż do 30 września. Jeśli wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (wrzesień, październik lub listopad), środki zostaną przelane na konto w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku. Konsultanci infolinii ZUS odpowiadają na pytania dotyczące składania wniosku, można się z nimi skontaktować poprzez stronę zus telefon.

Świadczenie Dobry Start przysługuje raz w roku na każde dziecko w wieku od 7 do 20 lat i niepełnosprawne do 24. roku życia, które uczy się w szkole. Aby otrzymać wsparcie, musisz złożyć wniosek. Może tego dokonać matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekunem faktycznym jest osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i występuje do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka) Wnioski o zasiłek na dziecko zastępcze składa rodzic zastępczy, prowadzący rodzinny dom dziecka lub składają dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych.

W ramach programu rodzice – niezależnie od dochodów – otrzymują jednorazowo 300 zł np. na zakup podręczników, zeszytów, sprzętu potrzebnego uczniom oraz innego sprzętu potrzebnego dzieciom do nauki w szkole podstawowej, średniej, policealnej i inne instytucje edukacyjne. Wnioski można składać za pośrednictwem platformy PUE ZUS, bankowości elektronicznej oraz portalu Emp@tia MRiPS. Dofinansowanie programu „Dobry start” przyznawane jest przez ZUS i wpłacane na wskazany we wniosku rachunek bankowy. Decyzje i wszelkie zawiadomienia przekazywane są drogą elektroniczną.

3 komentarze

 1. Iwona
  30 sierpnia 2022 @ 10:22

  Cieszę się, że ZUS gwarantuje wypłatę świadczenia w tak krótkim czasie. Kwota ta jest mi potrzebna na wyprawkę szkolną dla mojego dziecka.

 2. Paweł
  30 sierpnia 2022 @ 10:24

  Świadczenia ZUS to koło ratunkowe dla wielu Polaków i cieszę się, że gwarantuje wypłatę świadczeń z programu „Dobry Start”.
  Miło mi wiedzieć, że w niedługim czasie zostanie wypłacone moje świadczenie z ZUS.

 3. Maciek
  30 sierpnia 2022 @ 10:26

  Jestem niesamowicie wdzięczna, że ZUS działa w ten sposób. To jest to co lubię w podejściu Państwa do obywatela.

Dodaj komentarz