Skip to content

Wpływ asymetrii twarzy na postrzeganie ortodontów i laików

Spis treści

W badaniu wykorzystano trójwymiarowe (3D) wirtualne obrazy w celu subiektywnej oceny wpływu różnych czynników na postrzeganie asymetrii twarzy wśród ortodontów i laików. Celem było dostarczenie ilościowego odniesienia dla klinik w ocenie asymetrii twarzy.

Materiały i metody

Do uzyskania wirtualnych symetrycznych obrazów twarzy 3D użyto oprogramowania FaceGen Modeller. Symulowaliśmy ruchy lewego podbródka, żuchwy, wargi i policzka w kierunku poziomym (wewnętrznym/zewnętrznym), pionowym (góra/dół) lub strzałkowym (do przodu lub do tyłu) w odległości 3, 5 i 7 mm przy użyciu oprogramowania Maya, aby uzyskać zwiększoną asymetrię do dalszej subiektywnej oceny.

W badaniu pilotażowym wzięło udział dziesięciu ochotników. Próba została zwiększona o 60%, aby wykluczyć błędne kwestionariusze. Ostatecznie 48 ortodontów i 40 laików oceniło te obrazy za pomocą 10-punktowej wizualnej skali analogowej (VAS). Prezentowano obrazy w przypadkowej kolejności, każdy trwał 30 sekund z dwusekundową przerwą między obrazami.

Do analizy danych statystycznych wykorzystano modele wielowymiarowej regresji liniowej i wielowymiarowej regresji logistycznej.

Wyniki

Wyniki wykazały, że ortodonci są bardziej krytyczni wobec asymetrii twarzy niż laicy. Stopniowo obniżali oceny o 1,219 na skali VAS i zwiększali wskaźniki rozpoznawania o 2,301-krotnie, gdy stopień asymetrii wzrastał o 2 mm. Asymetria w kierunku strzałkowym była najmniej zauważalna w porównaniu z kierunkami poziomym i pionowym, natomiast asymetria podbródka okazała się najbardziej wrażliwą częścią spośród czterech, które symulowaliśmy. Asymetrię żuchwy łatwo można było pomylić z asymetrią policzków w kierunku poziomym.

Czy badanie ma przełożenie w rozwoju rzeszowskiej ortodontii

Wnioski z przeprowadzonego badania stanowią ważne wsparcie dla ortodontów w Rzeszowie, pozwalając na kontynuację doskonalenia ich umiejętności i poprawy jakości świadczonej opieki. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii i zaawansowanych metod diagnostycznych, ortodonci z Rzeszowa mogą zapewnić swoim pacjentom najwyższy poziom opieki, co przekłada się na zadowolenie z efektów terapii. Dla pacjentów oznacza to większe zaufanie do specjalistów i spokój o swoje zdrowie stomatologiczne oraz estetykę twarzy. Jeśli więc mieszkasz w Rzeszowie i zmagasz się z problemami związanymi z asymetrią twarzy, warto skonsultować się z wykwalifikowanym ortodontą w Rzeszowie, aby otrzymać profesjonalną opinię i skuteczną terapię.

Podsumowanie

Stopień, rodzaje i części asymetrii mogą wpływać na subiektywną ocenę deformacji twarzy oraz na dokładność identyfikacji części asymetrycznych. Choć ortodonci mają większą dokładność w diagnozowaniu asymetrii twarzy niż laicy, niekiedy mają trudności w odróżnieniu niektórych specyficznych obszarów asymetrii.