Skip to content

Bajkoterapia – nowatorska psychoterapia w Rzeszowie

Spis treści

Bajkoterapia to metoda terapeutyczna, która cieszy się coraz większą popularnością w rzeszowskiej psychoterapii z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Metodę tę zawdzięczamy amerykańskiemu psychoanalitykowi, Brunonowi Bettelheimowi, który poświęcił wiele lat swojego życia badając wpływ bajek na rozwój dzieci.

Bajkoterapia – powstanie metody

Bettelheim zauważył, że dzieci potrafią bardzo mocno utożsamiać się z postaciami z bajek, a opowiadania te są dla nich ważnym źródłem wiedzy i inspiracji. Wykorzystując tę obserwację, Bettelheim stworzył metodę terapeutyczną, w której bajki są wykorzystywane jako narzędzie do rozwiązywania problemów emocjonalnych i społecznych u dzieci.

Przebieg sesji u psychologa

Podczas sesji bajkoterapii psycholog dziedzięcy Rzeszów czyta dzieciom wybrane bajki. W kolejnym kroku psycholog Rzeszów omawia ich treści w sposób dostosowany do wieku dziecka. Terapeuta wraz z dzieckiem analizuje postacie z opowieści i ich zachowanie, a także rozważa konsekwencje ich działań. Pod opieką psychologa w Rzeszowie dziecko uczy się rozpoznawać i nazywać swoje emocje. Tego rodzaju psychoterapia Rzeszów rozwija umiejętność radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.

Metoda ta przynosi niezwykłe efekty. Dzieci, które uczestniczą w zajęciach bajkoterapii, często szybciej radzą sobie z problemami emocjonalnymi i społecznymi, zwiększa się ich pewność siebie, a także umiejętność wyrażania swoich myśli i uczuć. Bajkoterapia prowadzona pod okiem psychologa dziecięcego w Rzeszowie może być skuteczną metodą dla dzieci z różnymi problemami emocjonalnymi, takimi jak lęk, depresja, problemy z zachowaniem, trudności w nauce, a nawet z traumą.


Podsumowanie

Bajkoterapia to skuteczna metoda terapeutyczna, która wykorzystuje wiedzę o wpływie bajek na rozwój dziecka. Bajki są dla dzieci ważnym źródłem wiedzy i inspiracji. Wykorzystanie bajek w psychoterapii w Rzeszowie może przynieść wiele korzyści emocjonalnych i społecznych. Dla wielu dzieci bajkoterapia to szansa na poprawę jakości życia i lepsze radzenie sobie z trudnościami.